Aktualności

Wysokość składki PZŁ na rok 2023

  • normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 503 zł
  • ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 273 zł
  • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ (osoby, które ukończyły 80 rok  życia): 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 158 zł