Wrzesień

 

We wrześniu polujemy na:

jelen-byk Jelenie szlachetne:
byki
sarna-koziol Sarny:
kozły
dzik-odyniecdzik-locha Dziki:
wszystkie
borsuk Borsuki
tchorzkuna Tchórze i kuny
lis1-jenot
1-norka
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
pizmak Piżmaki
kuropatwa Kuropatwy:
do 11.09
slonkarys Słonki:
od 1.09
kaczka Kaczki:
kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
1-ges Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09
lyska Łyski
grzywacz Gołębie grzywacze
jarzabek Jarząbki

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.