Sierpień

W Sierpniu polujemy na:

jelen-byk Jelenie szlachetne:
byki od 21.08
sarna-koziol Sarny:
kozły
dzik-odyniecdzik-lochadzik-warchlak Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08
lis1-jenot 1-norka Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
pizmak Piżmaki od 15.08
grzywacz Gołębie grzywacze:od 15.08
kaczka Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice od 15 sierpnia
lyska Łyski:
do 21 Grudnia

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.