Trofea

Zygmunt Niemcunowicz

Mirosław Panasiuk

Wojciech Kendyś

Mirosław Panasiuk (2)

Wojciech Kendyś (2)

Marek Glad

Włodzimierz Piekacz

Marek Glad (2)

Włodzimierz Piekacz (2)

Jarosław Romaniuk

Wiesław Gamdzyk

Jan Niczyporuk

Teodor Iganowicz

Ireneusz Roszczenko

Piotr Pienzin

Bazyl Romaniuk

Piotr Pienzin (2)

Aleksander Lickiewicz s.B