Historia

kolo

Koło łowieckie „Puszcza” w Białowieży powstało w 1948 roku. Pierwszymi członkami koła byli Koledzy: Borowski Stanisław, Buszko Mikołaj, Chęciński Ryszard, Macuta Szymon, Niechoda Józef, Niemcunowicz Stefan, Nieroba Wincenty, Olszewski Roman, Szpakowicz Jan, Wiśniewski Konstanty.

Pierwszy Zarząd koła stanowili koledzy: Macuta Szymon – prezes, Wiśniewski Konstanty – sekretarz, Olszewski Roman – skarbnik.

W 1959 roku po rozwiązaniu koła łowieckiego „Orzeł” w Orli, do naszego koła przystąpili koledzy: Dackiewicz Aleksy, Kaczyński Grzegorz, Moroz Eliasz, Moroz Mateusz, Troć Leonid, Troć Piotr.

Do 1959 roku koło gospodarowało na jednym obwodzie Nr. 276, który w zasadzie odpowiadał granicy późniejszego obwodu Nr. 120. Po przejściu do koła kolegów z Orli, koło wydzierżawiło dalsze obwody łowieckie Nr. 278 i Nr. 292, późniejsza numeracja odpowiednio 133 i 121. Tak znaczne powiększenie, o około 11.500 ha, terenu stwarzało warunki do prowadzenia pełnej gospodarki łowieckiej oraz realizacji pasji myśliwskiej członków. Do czasu wydzierżawienia obwodu Nr. 278 i Nr. 292 członkowie koła, w przeważającej liczbie leśnicy, na zwierzynę grubąpolowali głównie w Puszczy Białowieskiej. W pierwszych latach gospodarowania w planach hodowlanych koła nie było odstrzału dzików i jeleni.

W 60-letniej historii koła kolejno funkcje prezesa pełnili; od początku do 1965 r. Macuta Szymon, lata (1965-70) dr Borowski Stanisław, (1970-85) Nieroba Wincenty, (l985-2015) Siemieniuk Aleksy, od 2015 obecnie Pienzin Piotr.

Funkcje łowczego pełnili: od 1959 r. do 1969 r. Dackiewicz Aleksy, (1969-70) Nieroba Wincenty, lata(l 970-1974) Kawecki Andrzej, (1974-1996) Witkowski Edward, lata(l 996-2006) Iwaniuk Włodzimierz, (2006-2014) Szelest Mikołaj, od 2014 roku i obecnie, Glad Marek.

Sekretarze koła to: lata (1948-1960) Wiśniewski Konstanty, (1960-1970) Moroz Jan, (1971-1985) dr Raczyński Jan, (1985-1988) Chwyć Waldemar, (1988-2003) Buszko Jerzy, (2003-2006) Sawicki Jarosław, (2006-2015) Iganowicz Teodor, 2015r i obecnie Ruta Jarosław.

Skarbnikami koła byli: lata (1948-1996) Olszewski Roman, (1996-2006) Buszko Sergiusz, (2006-2012) Pietruczuk Janusz  (2012-2014) Panasiuk Mirosław, 2006r i obecnie Lewandowski Adam.

Obecnie koło dzierżawi trzy obwody łowieckie o łącznej powierzchni 19745 ha, w tym obw. Nr 269 o pow. 7476 ha – polny z 18,4% udziałem lasów. Obw. Nr 270 o pow. 4054 ha – polny z udziałem 9,9% lasów i obw. Nr 284 o pow. 8215 ha – leśny z 65,3% udziałem lasów.

Wszystkie lasy leżą w granicach Nadleśnictwa Bielsk Podlaski.

Obecnie koło zrzesza 81 członków.