Aktualności

Zawody w strzelaniach myśliwskich o mistrzostwo okręgu białostockiego

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że w dniu 20 maja 2017r. /sobota/ o godz. 9.30 na strzelnicy myśliwskiej w Zielonej koło Grabówki odbędą się zawody w strzelaniach myśliwskich o mistrzostwo okręgu białostockiego w pełnym wieloboju myśliwskim wg. prawideł strzeleckich obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku /do pobrania na stronie www.pzlow.bialystok.pl/.

Zbiórka uczestników o godz. 9.00. Rozpoczęcie strzelań godz.9.30 Sekretariat będzie czynny od 8.30.

Na zawodach będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

 Klasyfikacja zespołowa:

– w klasie otwartej /obejmuje wyniki trzech najlepszych zawodników z koła bez względu na klasę strzelecką/.

– w klasie powszechnej /reprezentacja koła/ – obejmuje wyniki trzech reprezentantów koła tylko z klasą powszechną/.

 Klasyfikacja indywidualna:

– w klasie powszechnej

– w klasie mistrzowskiej

W skład zespołu wchodzi trzech zawodników – członków koła, które jest dla nich kołem macierzystym. Skład zespołu w klasie powszechnej musi być zgłoszony przed rozpoczęciem zawodów.

Koło, które zajmie pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzyma tytuł mistrza okręgu, a koło które zajmie pierwsze miejsce w klasie otwartej będzie reprezentowało okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

Koszt organizacji zawodów /strzelnica, obsługa, rzutki, tarcze/ oraz koszt nagród i pucharów ponosi Zarząd Okręgowy. Koło ponosi koszty amunicji.

Zgłoszenia uczestników /drużyn/ obejmujące imiona i nazwiska, numery legitymacji PZŁ oraz klasę strzelecką prosimy zgłaszać do biura ZO PZŁ w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2017 r.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie /85 6752 435, 669 304 204/ lub za pomocą poczty elektronicznej: zo.bialystok@pzlow.pl