Aktualności

Składki członkowskie PZŁ

Składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Naczelną Radę Łowiecką /na rok 2020/

– normalna 320 zł /plus ubezpieczenie 43 zł / – razem 363 zł

– ulgowa 160 zł /plus ubezpieczenie 43 zł/ – razem – 203 zł

Składka ulgowa, w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia.

– ulgowa 80 zł /plus ubezpieczenie 43 zł/ – razem123 zł

Składka ulgowa w wysokości 25% składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

Składkę poprzez Koło należy opłacić do 31.12.2019 r.