Aktualności

Składka PZŁ

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 408/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2022 ulega zmianie i wynosi:

– składka normalna wraz z ubezpieczeniem – 393,- zł

– składka ulgowa wraz z ubezpieczeniem – 218,- zł


Składka ulgowa przysługuje: – młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej do ukończenia
25 roku życia – myśliwym, którzy ukończą 70 lat do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Członkom Zrzeszenia, którzy ukończą 80 lat do dnia 31 grudnia 2021 r. przysługuje składka ulgowa
stanowiąca 25% składki normalnej w wysokości: 130,50 wraz z ubezpieczeniem

Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ, członek Zrzeszenia opłaca składkę członkowską za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego do którego należy.