Aktualności

Program „Zanocuj w lesie”

Koło łowieckie Puszcza w Białowieży informuje o polowaniach indywidualnych na terenach objętych programem „Zanocuj w lesie”. Polowania mogą odbywać się przez cały czas trwania programu oraz całą dobę. Obszar koła łowieckiego objęty jest ograniczeniami związanymi z ASF. Polowania maja na celu realizację zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny  dzików. Mając na uwadze potrzebę prowadzenia działań związanych z ochroną zdrowia publicznego realizowanych w szczególności na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm.), w których zawiera się prowadzenie polowań oraz odstrzałów sanitarnych.

Prosimy o przestrzeganie regulaminu programu zwracając uwagę na punkt 13.

 13. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym użytkownikiem lasu. Są tu też inni, np. rowerzyści, koniarze czy myśliwi. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Bądź widoczny np. używaj sprzętu i ubrań w jaskrawych kolorach oraz zostaw na noc zapalone, widoczne z daleka światło.