Aktualności

Powołanie członków Zarządu Okręgowego

Powołanie członków Zarządu Okręgowego

Zarząd Główny PZŁ na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2019 r. powołał członków ZO PZŁ w Białymstoku w składzie:

Andrzej Lenczewski, Mieczysław Łapuć, Andrzej Łukasiewicz.