Aktualności

Kuropatwy

Dnia 14 września 2019 r. Koło Łowieckie Puszcza zakupiło 100 kuropatw w celach introdukcji ptaków na naszych terenach. W obwodach w różnych miejscach wypuszczono 100 sztuk ptaków, akcja sfinansowana została ze środków budżetowych Koła. Celem akcji  jest odtworzenie populacji gatunków dziko żyjących zwierzyny drobnej w tym przypadku kuropatwy. Aby zasiedlenie zwierzyny drobnej odniosło sukces Koło Łowieckie będzie kontynuowało introdukcje w kolejnych latach.

kuropatwy5 kuropatwy3 kuropatwy2 kuropatwy1 kuropatwy