Archive: » 2019 » sierpień

Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej

więcej...

Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Krzewienie Tradycji Łowieckiej” na rzecz ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie

Zbieramy podpisy pod projektem Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej Krzewienie Tradycji Łowieckiej Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (patrz załącznik) wraz z 1000 podpisów obywateli go popierających został złożony przez Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej do Marszałka Sejmu. 2 sierpnia br. Marszałek Sejmu wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia dotyczącego naszego projektu obywatelskiego (patrz załącznik). Oznacza to, że możemy rozpocząć zbieranie 100 000 podpisów popierających nasz projekt ustawy. Jak składać podpisy Każdy myśliwy...

więcej...

Piknik Białoweża Dzieciom

Zapraszamy wszystkich na Piknik Białowieża Dzieciom Parking przy ul. Kolejowej w godzinach 11:00-14:00 W programie: Licytacja na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Białowieży Stoiska edukacyjne BPN, LP i służb mundurowych Strefa zabaw i animacji dla dzieci.

więcej...