Archive: » 2019 » maj

Wycena medalowa trofeów 16 maja 2019 r.

Wycena medalowa trofeów odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. od godz. 9.00 w siedzibie ZO PZŁ w Białymstoku. Trofea można dostarczać od 15 maja od godz. 9.00, natomiast odbiór trofeów po wycenie, najpóźniej w dniu 17 maja do godz. 16.00. Trofeum dostarczone do wyceny powinno mieć dołączoną karteczkę z nazwiskiem myśliwego oraz datą pozyskania trofeum, numerem obowodu łowiekciego, w którym zostało pozyskane.

więcej...

Szkody łowieckie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych  

więcej...

Szafa na broń – do dnia 30 września 2019 r

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji „§ 5. 1. Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450”. „§ 7. Urządzenia do przechowywania broni posiadają deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą...

więcej...

Mistrzostwa Okręgu

więcej...

Egzaminy kandydatów

Terminy egzaminów dla uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania: 20, 21, 22 maja 2019 r. godz. 15.00 W egzaminie mogą wziąć udział osoby, które telefonicznie zapiszą się na wybrany termin.

więcej...