Archive: » 2019 » styczeń

Zakłócanie polowań zbiorowych – zasady postępowania

Zakłócanie polowań zbiorowych - zasady postępowania Pojawianie się osób postronnych na obszarach gdzie prowadzone jest polowanie zbiorowe, jak również indywidualne stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zarówno myśliwych jak i osób blokujących polowania. W przypadku realizacji odstrzału sanitarnego, w drodze polowania, który wynika z przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, osoby zakłócające lub blokujące tego rodzaju polowania podlegają sankcjom karnym, w tym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia...

więcej...

Afrykański pomór świń. Bioasekuracja Film instruktażowy

Afrykański pomór świń. Bioasekuracja

więcej...