Archive: » 2018 » listopad

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładownym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładownym Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładownym na obszarze wojewódźtwa śląskiego i wojewódźtwa małopolskiego w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 grudnia 2018 r. wprowadzony został czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

więcej...

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2019

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ NR 35/2017 POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI 320 zł. Z KOLEI ZWIĘKSZENIU O 6 zł ULEGŁA KWOTA STAWKI UBEZPIECZENIA. ZATEM, ŁĄCZNA KWOTA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019 WYNOSI 363 zł, A SKŁADKI ULGOWEJ 203 zł.

więcej...

Strzelnica myśliwska w Białymstoku

Od listopada strzelnica myśliwska będzie otwarta wyłącznie w celu przystrzelania broni kulowej w piątki od godz. 12.00 do zmroku.

więcej...

Komunikat Łowczego Krajowego Piotra Jenocha

Nawiązując do informacji przekazanych podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 8 listopada 2018 r. w sprawie audytu przeprowadzonego w PZŁ, a także w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje.   - audyt w Polskim Związku Łowieckim prowadzony był przez wyspecjalizowany podmiot, zajmujący się wykrywaniem nadużyć gospodarczych - spółkę Fraud Control Sp. z o.o. Powierzone zadanie polegało na szerokorozumianej ocenie poprawności, prawidłowości i zasadności wydatków Polskiego Związku Łowieckiego...

więcej...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo łowieckie Prawo_łowieckie_30_X_2018

więcej...

Szkolenie kandydatów na myśliwych

Spotkanie organizacyjne uczestników szkolenia dla kandydatów do PZŁ odbędzie się 1 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZO PZŁ w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio na spotkaniu.

więcej...

Ocena trofeów

Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się 21 listopada 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk Podlaski. Puszcza Białowieża 21 XI 12.45   Harmonogram_oceny_rogaczy_2018      

więcej...