Archive: » 2018 » czerwiec

Nadanie sztandaru

Zarząd Koła Łowieckiego „Puszcza” w Białowieży pragnie podziękować wszystkim przybyłym na uroczystość nadania sztandaru oraz obchody 70-lecia założenia koła. Niech ten sztandar stanie się symbolem jedności koła i łączyć nas będzie w działaniach na rzecz kultywowania obyczajów, języka i tradycji myśliwskich oraz ochrony dóbr ojczystej przyrody. Nosić będziemy go wysoko, niech stanie się świadkiem naszych sukcesów.      

więcej...

KONGRES KULTURY ŁOWIECKIEJ

Kongres Kultury Łowieckiej organizowany z okazji 95-lecia już za kilka dni. Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca! Kongres organizowany jest co pięć lat – w bieżącym roku organizujemy IV edycję pt. "Łowy i historia". W dniach 15-17 czerwca na Zamku w Pułtusku spotkają się wybitni historycy, znawcy kultury, a także wielu Gości interesujących się kulturą łowiecką. Szczegóły znajdą Państwo klikając podany link: http://pzl95lat.pl/kongres-kultury/ Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Kontakt do organizatora: Łowiec Polski ul. Nowy Świat 35 00-029 Warszawa...

więcej...

RODO – obowiązek informacyjny PZŁ

RODO – obowiązek informacyjny PZŁ W związku z tym, że 25 maja 2018 zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych. Szanowni Państwo, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski Związek Łowiecki...

więcej...

Egzamin dla kandydatów

Termin egzaminów dla kandydatów: 21 czerwca 2018 godz. 15.00. Do egzaminu mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli kurs oraz mają zaliczony staż kandydacki. Warunek ukończonego stażu nie dotyczy osób zwolnionych z jego odbywania. Uchwała o zaliczeniu stażu powinna być dostarczona do ZO PZŁ na kilka dni przed egzaminem. Zapisy  prowadzi biuro ZO PZŁ tel. 85 6752 435

więcej...