Archive: » 2017 » kwiecień

Przystrzelanie broni myśliwskiej

Przystrzelanie broni odbędzie się na strzelnicy w ur.,,DOBROWODA” dnia 20 Maja 2017 od godziny 8.00.    

więcej...

Walne Zgromadzenie Myśliwych

Ustalono datę Walnego Zgromadzenia Myśliwych Koła Puszcza na 21.05.2017r. Przypominamy kolegom myśliwym o statutowym obowiązku osobistego uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia (§ 11 Statutu PZŁ).  

więcej...

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja". Życzy Zarząd Koła Łowieckiego Puszcza.

więcej...

Strzelnica PZŁ

Zarząd Okręgowy PZŁ informuje o godzinach otwarcia strzelnicy. Godziny otwarcia strzelnicy:  Przystrzeliwanie broni na osi kulowej: - poniedziałek, piątek 13.00-19.00  Wielobój myśliwski, strzelanie do rzutek oraz makiet zająca i dzika: -  wtorek, środa, czwartek 13.00- 19.00 tel. do biura ZO PZŁ 85 6752 435   Fragment: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania § 36. Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie...

więcej...