Archive: » 2016 » maj

Przestrzelanie broni 2016

Przestrzelanie broni odbędzie się na strzelnicy w ur.,,DOBROWODA" dnia 21.maja 2016 od godziny 8.00 Obowiązek przystrzelania wynika ze szczegółowych warunków wykonywania polowania…, które między innymi mówią, że myśliwy jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad: 1. Używania tylko sprawnej technicznie broni myśliwskiej. 2. Przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.  

więcej...

Walne Zgromadzenie Myśłiwych Koła „Puszcza” w Białowieży

Zarząd KŁ Puszcza w Białowieży zaprasza Walne Zgromadzenie myśliwych które odbędzie się dnia 22.05.2016r r. (niedziela), w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży, godz. 9.00 Przypominamy kolegom myśliwym o statutowym obowiązku osobistego uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia (§ 11 Statutu PZŁ).   Wymiana Legitymacji PZŁ W związku z wdrożeniem procedury wymiany legitymacji członkowskich PZŁ prosimy wszystkich myśliwych o dostarczenie na Walne Zgromadzenie Myśliwych  zdjęcia (biometrycznego, jak do nowego dowodu osobistego) oraz o dostarczanie...

więcej...